ANBI stichting

Gegevens in verband met de ANBI status van stichting Rusthout
Met onderstaande gegevens wil Rusthout voldoen aan de eisen die aan een ANBI- erkende instelling worden gesteld.
(ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling)
Deze status betekent dat donaties en schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn .

Naam en adres
Stichting Vrienden van Rusthout is de officiële naam. Stadstuin Rusthout is de naam in het dagelijks spraakgebruik.
Post- en bezoekadres
Postadres      Burg. Keijzerlaan 98, 2262BL Leidschendam
Bezoekadres Noordsingel 3, 2264 EK Leidschendam
Bankrekening: NL57RABO0174915055

RSIN en KvK
Ons RSIN nummer is 8520 81 649 .Inschrijving bij de KvK onder nummer 5634 1830

Doelstelling van Rusthout
Volgens onze statuten heeft de Stichting tot doel het beheren en ontwikkelen van de –bij voorkeur- ecologische Stadstuin Rusthout nabij de van Ruysdaellaan in Leidschendam – Voorburg

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Deze zijn te vinden op de pagina Stadstuin op onze site.

Het bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden: Paul Stroebel voorzitter);
Jac Wolters (penningmeester); Paul de Jong (secretaris).

Het beloningsbeleid
Alle medewerkers, inclusief het bestuur, zijn vrijwilligers; zij ontvangen bij uitzondering een onkostenvergoeding

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Er is een verslag over 2018 inclusief een financiële verantwoording.
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019